Onderwijs

 • Van de organisaties die zijn aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn is een derde in 2013 actief op het terrein van onderwijs.
 • Zij bereiken ieder jaar ongeveer 13.000 leerlingen verspreid over 23 landen: 10 in Afrika, 6 in Azië, 4 in Zuid Amerika en 3 in Oost Europa.
 • Gemiddeld nemen aan de opleidingen deel 45% jongens en 55% meisjes
 • Men geeft ondersteuning aan basisonderwijs (10x), voortgezet onderwijs (8x), beroepsonderwijs (7x) en speciaal onderwijs (4x).
 • De ondersteuning wordt gegeven ten behoeve van leerlingen die anders niet in staat zijn om onderwijs te volgen (straatkinderen, leprozen, kinderen uit sloppenwijken etc).
 • Vaak wordt geïnvesteerd in de bouw van scholen, in leermiddelen en lesgelden van scholen die door de overheid worden gefinancierd of in stand gehouden. Soms richt men zelf een school op, omdat er niets is voor deze doelgroepen.
 • De ondersteuning is altijd tijdelijk en duurt gemiddeld 8 a 10 jaar. Daarna moeten scholen op eigen benen kunnen staan.
 • De organisaties dragen per jaar ongeveer €600.000 bij. De bijdragen lopen uiteen van 11% tot 100% van de begroting van de scholen.
 • De ondersteuning heeft resultaat. In het basisonderwijs stroomt 100% van de leerlingen door, in het vervolg- en beroepsonderwijs slaagt 50 tot 75%. Veelal heeft men ook zicht op wat leerlingen daarna gaan doen.
 • Bij 70% van de organisaties moeten leerlingen een eigen bijdrage  betalen waarbij  gelet wordt op het inkomen van ouders.
 • Alle instellingen volgen de scholen die ze ondersteunen goed: via werkbezoeken, begrotingen, jaarrekeningen, periodieke verslagen, mails etc.

Download complete “Uitkomst inventarisatie activiteiten Mondialpartners op het gebied van onderwijs”.