Globale doelstellingen (Millenniumdoelen)

Ook Apeldoorn zet zich als Millenniumgemeente in voor het helpen realiseren van deze acht zogeheten Millenniumdoelen (Globalgoals) van de Verenigde Naties. Het zijn de verenigingen en particuliere initiatieven die daar concreet handen en voeten aan geven.

Stichting Mondial – Apeldoorn en de bij haar aangesloten organisaties leveren een bijdrage aan de acht millenniumdoelstellingen die de regeringsleiders met elkaar hebben afgesproken. Om een indruk te krijgen aan welke doelen onze organisaties werken vindt u hier een overzicht.
—UPDATE
Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17

globale doelstellingen

om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen. De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zouden dit alles kunnen waarmaken. In alle landen. Voor alle mensen. Meer informatie hierover vindt u op Globalgoals.org