Nieuws

Hier vindt u een overzicht van het “laatste” nieuws.

Martijn Ros: ”Iedereen heeft een doel in het leven”

“In 19Martijn Ros (Pasuk Foundation)97 was ik op stage in de Filipijnen. Daar ontmoette ik een meisje dat in armoede leefde. Ze groeide op zonder ouders en was, net als veel Filipijnse kinderen, erg gemotiveerd om hard te werken. Dat was een groot contrast met mijn eigen schoolsituatie – ik had het rustig aan gedaan op school en vond het op den duur wel mooi geweest. Ik wilde liever gaan werken. Door haar zag ik dat ik in Nederland de luxe had gehad een opleiding te volgen, terwijl zij die kans niet had. Ik besloot haar te gaan sponsoren.

Bij thuiskomst bleken mensen uit mijn omgeving ook te willen sponsoren. Wat begon met de hulp aan één meisje, groeide uit naar 5, naar 20, naar 100 kinderen. Het werd steeds groter, en daarom zijn we sinds 2006 een officiële stichting. De eerste jaren richtten we ons vooral op het belang van onderwijs. Inmiddels heb ik veel geleerd over de complexiteit van armoede. Educatie is een belangrijk onderdeel, maar het gaat breder dan dat. We kunnen bijvoorbeeld wel onderwijs bieden, maar als kinderen ook honger hebben, dan is onderwijs niet voldoende. Daarom richten we ons nu ook op andere manieren van armoedebestrijding.

Ik geloof dat iedereen een doel heeft in het leven, ook de kinderen die opgroeien in sloppenwijken. Alleen, ze komen er niet bij omdat ze vastzitten in hun situatie. Daar wil ik met Stichting Pasuk iets aan veranderen.”

Martijn Ros van Stichting Pasuk (www.pasukfoundation.org) zal aanwezig zijn op Festival Mondial, zaterdag 10 september in het Oranjepark in Apeldoorn. ‪#‎schakelmee‬!

Nicola Ojoki: ”Pas in Nederland leerde ik wat vrede was.”

“PAS IN NEDERLAND LEERDE IK WAT VREDE WAS”

“Ik ben geboreNicola_focf_2016n en opgegroeid in Zuid Soedan. Het was oorlog daar, en ik wist niet anders dan dat dat de normale situatie was. Ik kende niet anders. Pas toen ik naar Nederland kwam, leerde ik wat vrede was. Daardoor ging ik anders denken over mijn leven in Zuid Soedan. Ik zag hier hoeveel beter het kon zijn.

Het is nog steeds oorlog in Zuid Soedan. Veel kinderen die daar opgroeien, leven op straat. Zij kennen, net als ik toen, niets anders dan oorlog. Ik ben met Friends of Children Foundation gestart om hen te helpen. Eerst door hen van de straat te halen en in gastgezinnen te plaatsen, daarna door opvoeding en onderwijs te bieden en hen te helpen zelfredzaam te worden. Als ik iets kan doen om deze kinderen een beter leven te geven, dan wil ik dat graag doen.”

Nicola Ojoki van Friends of Children Foundation (http://www.svvs-wau.com/nl) zal aanwezig zijn op Festival Mondial, zaterdag 10 september in het Oranjepark in Apeldoorn. ‪#‎schakelmee‬!

 

Festival Mondial 2016: #schakelmee!

bannerfbmondial2

FLASHBACK – Het is maart 2016. De projectgroep Festival Mondial komt voor het eerst bij elkaar. Veel nieuwe gezichten. Veel enthousiasme. Met reden!

Hoe mooi om dat met elkaar tot stand te gaan brengen! WE HEBBEN ER ZIN IN om onze bezoekers een gevarieerd programma aan te gaan bieden, vol met muziek- en dansoptredens, festivalkramen op de interculturele markt, lekkere hapjes en drankjes, speelse activiteiten voor de kinderen en speciale aandacht voor de jongeren – wie weet met silent disco!

‪#‎SCHAKELMEE‬: EEN KETEN VAN VERBINDING
Maar, zo concludeerden we, Festival Mondial is méér dan alleen een vrolijk intercultureel festival. De deelnemende Mondial-organisaties, een stuk of 30, hebben een missie! Hoewel zij allemaal een andere achtergrond hebben, hebben zij één ding gemeen: hun wens om te ‪#‎verbinden‬. Mensen, voorbij werelddelen. Voorbij verschillen. Festival Mondial laat zien waar zij voor staan, ieder voor zich en vooral ook samen.

Wie zijn deze mensen? WAT DRIJFT HEN om zich in te zetten voor een ander? De komende tijd zullen we hun verhalen vertellen. Samen vormen zij een keten van verbinding.

‪#‎Schakel‬ je mee? Kom dan op 10 september 2016 naar Festival Mondial in het Oranjepark in Apeldoorn. Houd tot die tijd deze website en onze Facebookpagina goed in de gaten voor alle ontwikkelingen.

Terugblik festival 2015

Afgelopen zaterdag 12 september werd het festival Mondial georganiseerd, tal van organisaties manifesteerden zich op het Zwitsalterrein.
Het festival Mondial wordt jaarlijks georganiseerd om aandacht te vragen voor mondiale vraagstukken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en vrede.

Het was voor het eerst dat de organisatie naar deze locatie moest uitwijken, omdat het Oranjepark vooralsnog niet meer voor deze doeleinden gebruikt mag worden.
Aan het begin van de markt was de sfeer gespannen: zouden bezoekers de weg wel weten te vinden.
Maar gaandeweg werden de deelnemers hoopvol en later zelfs optimistisch.

Er werden gesprekken met bezoekers gevoerd, producten verkocht, lekker gegeten, gemusiceerd en gedanst.
Apeldoorn liet hiermee zien dat ze in staat is om mondiaal te denken, om zich in te zetten voor de samenleving ver weg en dichtbij.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de samenwerking met de organisatie van Open Monumentendag, de catering van Tim Koldenhof Productions en de vele bezoekers is de dag tot een groot succes geworden.

Het bestuur van Mondial dankt allen die aan het welslagen van deze dag hebben meegewerkt en hopen u graag volgend jaar weer te ontmoeten.

Vredesweek 2015

De Vredesweek wordt gehouden van 19 t/m 27 september. De Vredesweek is bedoeld om met elkaar stil te staan bij vrede. Geen vrede ver weg, maar vrede dicht bij huis. Indien we niet in staat zijn om in Apeldoorn in vrede met elkaar te leven, dan kunnen we ook weinig verwachten van oplossingen voor grotere conflicten. De organisatie van de Vredesweek toont aan dat samenwerking tussen vele verschillende levensbeschouwingen en groeperingen mogelijk is.

Vooral in deze tijd kunnen we daar trots op zijn. Blijft de taak om dit na de Vredesweek zo te houden. Zoals elk jaar wordt de Vredesweek georganiseerd rond de Internationale Dag van de Vrede (21 september). Als plaatselijke groep hebben we dit jaar besloten het landelijk thema voor de Vredesweek te volgen: ‘Vrede verbindt!’.

Mevrouw Wendy Man is deze week Ambassadeur van de Vrede voor Apeldoorn. De Ambassade zetelt in de Herberg.

De officiële start van de Vredesweek in Apeldoorn is op zaterdag 19 september in de Hofstad kerk, waarna we naar het Zuiderpark wandelen en onderweg op uiteenlopende plaatsen stil zullen staan bij het onderwerp: “Vrede verbindt”. We sluiten de week af op zaterdag 26 september met muziek in de kerk van de Vrij Evangelische Gemeente. Tijdens de week hebben diverse geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen hun eigen inbreng d.m.v. samenkomsten, lezingen, maaltijden, culturele activiteiten of anderszins. Van 21 tot en met 25 september staat de Fabriek van de Democratie in het Stadhuis.

Facebook : http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn