Aansluiten bij Mondial

Herkent u zich in deze criteria?

Neem dan eens contact op met voorzitter Cor Klein Heerenbrink. HijĀ informeert u graag over de weg die u vervolgens kunt bewandelen.

  • Uw organisatie is actief op het gebied van ontwikkelings- samenwerking en mondiale vraagstukken.
  • Uw organisatie is gevestigd in de Gemeente Apeldoorn en richt zich met haar bewustwordingsactiviteiten vooral op de inwoners van de Gemeente Apeldoorn. Ook Apeldoornse afdelingen – met een eigen bestuur – van een landelijke organisatie worden als zodanig beschouwd.
  • Uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Uw organisatie beschikt over een zakelijke bankrekening.

Wat wordt er van (adspirant) leden verwacht?

  • Uw organisatie neemt, ten behoeve van haar eigen doelstellingen, deel aan Mondial activiteiten.
  • Uw organisatie bezoekt regelmatig de Algemene Vergaderingen

Wij hopen u te mogen begroeten!