Stichting Mondial Apeldoorn

Wij zijn een platform voor organisaties in Apeldoorn, actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale vraagstukken die hierop betrekking hebben. Zij zetten zich in voor het leven in landen waar het minder goed is dan in Nederland en helpen daar mensen in hun bestaan! In Apeldoorn zijn veel organisaties actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Denk daarbij aan (vaak kleine) plaatselijke organisaties of lokale afdelingen van grotere (inter)nationale organisaties.

Wat Mondial doet?

Deze organisaties bij elkaar brengen, ze steunen met geld voor hun PR en ook… organiseert Mondial een festival op de 2e zaterdag van september. Bij Mondial aangesloten organisaties presenteren zich dan tijdens een interculturele markt  met als doel: begrip kweken voor de verschillende culturen binnen de Nederlandse (Apeldoornse) samenleving. Er is een uitgebreid programma met dans en muziek en ook hapjes en drankjes uit de wereldkeuken zijn aanwezig. Het programma is afgestemd op jong en oud. De toegang is gratis.

gemeente Apeldoorn

Mondial en het Apeldoornse bedrijfsleven

Wilt u zich als bedrijf of als persoon verbinden aan Mondial en/of een actie van Mondial of van haar leden ondersteunen, dan kan dit op vele manieren. Bijvoorbeeld door het doneren van geld, het beschikbaar stellen van kennis of het aanbieden van specifieke diensten (bijvoorbeeld: het drukken van onze uitingen).

Wilt u Mondial helpen, laat het ons weten via:  info@mondial-apeldoorn.nl.

Jaarverslagen Stichting Mondial Apeldoorn

In de jaarverslagen wordt Stichting Mondial Apeldoorn uitgebreid beschreven en geven we op gedetailleerde wijze inzicht in de financiële gegevens. In het jaaroverzicht worden enkele belangrijke actiepunten op toegankelijke wijze belicht en geven we een overzicht van de inkomsten en uitgaven van Stichting Mondial Apeldoorn.